I LAP YOU MY FREZ

Bila penaku menari...Ku Lakarkan warna-warni kehidupan bsamamu jiwaku.

Bila penaku menari...Ku Lakarkan warna-warni kehidupan bsamamu jiwaku.
zayyan nazhan anak zulkifli cinta hatiku

Doa Mendapatkan Pekerjaan :

Doa Mendapatkan Pekerjaan :
Bismillahirrahmanirrahiim

"ALLAHUMA YAA GHONIYYU YAA HAMIIDU YAA MUBDI'U YAA MU'IIDU YAA RAHIIMU
YAA WADUUDU AQNINI BIHALAALIKA'AN HARAAMIKA WAKFINII BI FADHLIKA 'AMMAN
SIWAAKA WA SHALLALLAAHU 'ALAA MUHAMMADIN WA'AALIHI WASHOHBIHI
WASALLAMA.


aRtinya :

Wahai Allah, wahai zat yang Maha kaya, Wahai zat yang maha terpuji,
wahai zat memulai, wahai zat yang mengembalikan, Wahai zat yang Maha
Penyayang, Wahai zat yang Mencintai. Cukupilah kami dengan kehalalan-Mu
dari keharaman-Mu. Cukupilah kami dengan anugerah-Mu dari selain
Engkau.
Semoga Allah melimpahkan rahmat dan salam atas junjungan kita nabi
Muhammad, keluarga dan sahabat beliau.

No comments:

TamBAH Saham anDa disini

TamBAH Saham anDa disini
" KEBAJIKAN ANAK YATIM TANG GUNGJAWAB B ERSAMA" pendidikan anak yatim/miskin Mlaysia..tanah waqaf 1/10 meter rm 30.00 bleh diwaqafkan diri sendiri, keluarga dan arwah2.

anda Prihatin

anda Prihatin
email:kbm_2005@yahoo.com.my rumah kasih sayang Bandar tasik Puteri Rawang..pakaian, makanan dan lain2 bentuk pertolongan boleh disumbangkan bg meringakan beban ibu tunggal, anak2 yatim,warga tua dan gol miskin.